Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 83 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz.…

Czytaj dalej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że ogłasza „Konkurs ofert na roboty związane z remontem podestu (schodów do lokali handlowych) w budynku przy ul. Milionowej 86, zgodnie z obowiązującymi…

Czytaj dalej

KONKURS OFERT NA WYKONANIE: wymiany papy wraz z wymianą wyłazów dachowych i montażem nasad kominowych tzw. turbowentów w blokach nr 40 (ul.Przybyszewskiego 250), nr 41 (ul. Przybyszewskiego …

Czytaj dalej

Zarząd  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w wyniku  konkursu ofert na przeglądy okresowe zostały wybrane Firmy, które zaoferowały najkorzystniejsze warunki:

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łodzi  poszukuje konserwatora z uprawnieniami hydraulicznymi i elektrycznymi. Kontakt na nr tel. (42) 232 72 44. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na…

Czytaj dalej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że ogłasza  Konkursu ofert na wymianę 7 drzwi dwuskrzydłowych PCV (kolor szary), wraz z malowaniem pomieszczeń wiatrołapów w budynkach mieszkalnych  należących do MSM…

Czytaj dalej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że ogłasza  Konkursu ofert na wymianę piasku w 9 piaskownicach o średnicy 3 m, mieszczących się na placach zabaw należących do MSM w…

Czytaj dalej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że ogłasza  Konkurs ofert na roboty elektryczne w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni. 1. Wykonanie remontu 12 tablic głównych budynku polegających na:…

Czytaj dalej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że ogłasza Konkurs ofert na roboty kominiarskie w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni. Zakres prac to wykonanie nasad kominowych Ø 150 oraz Ø…

Czytaj dalej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że ogłasza Konkurs ofert na wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych MSM. Oferta powinna zawierać: Opcje dodatkowe: Informacja dodatkowa: W…

Czytaj dalej

20/84