Archiwa kategorii: Informacje Rady Nadzorczej

W związku z wnioskiem zgłoszonym podczas Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni w dniu 15 czerwca 2022r., Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 28 września 2022r.…

Czytaj dalej

Uchwałą nr 1/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.…

Czytaj dalej

W związku z odejściem na emeryturę i rezygnacją p. Krzysztofii Bojarskiej z funkcji Z-cy Prezesa Zarządu  MSM, Rada Nadzorcza od 21.06.2021 powierzyła funkcję p. Annie Bartos (księgowej).

Poniżej Rada Nadzorcza zamieszcza informacje o swojej działalności: Spółdzielnia 2019 .

4/4