Archiwa kategorii: Walne Zgromadzenie

Z A W I A D O M I E N I E             Na podstawie art. 83 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r.…

Czytaj dalej

Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 83 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz.…

Czytaj dalej

Z A W I A D O M I E N I E             Na podstawie art. 83 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r.…

Czytaj dalej

4/4