Archiwa kategorii: Przetargi

Młodzieżowa  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łodzi, ul Milionowa 68ogłasza konkurs ofert  na:  Sprzątanie terenów  osiedla 23.172 m2, stanowiących własność Spółdzielnimiędzy innymi: codzienne sprzątanie osiedla w tym pergoli,  koszenie…

Czytaj dalej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 92-334 Łódź, ul. Milionowa 68 zaprasza do składania ofert na wymianę piasku w 9 piaskownicach znajdujących się na placach zabaw będących w zasobach MSM.…

Czytaj dalej

    Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 92-334 Łódź, ul. Milionowa 68 zaprasza do składania ofert na prace instalacyjno- sanitarne polegające na wymianie zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych w…

Czytaj dalej

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi informuje, że  w wyniku analizy  ofert  złożonych na usługi przeglądów technicznych zostały wybrane niżej podane Firmy: kontrola stanu technicznego przewodów kominowych…

Czytaj dalej

4/4