Archiwa kategorii: Przetargi

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do składania ofert  na wymianę dwóch lamp zewnętrznych zamontowanym na bloku nr 10 ul. Milionowa 100. 1.  Lampy powinny być nowej generacji (solary…

Czytaj dalej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że ogłasza  Konkurs ofert na roboty remontowo – modernizacyjne instalacji elektrycznej  na węzłach w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni. 1.  Zakres Prac:…

Czytaj dalej

Zarząd  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Konkurs ofert na wymianę poziomów w blokach 8, 32, 37 wygrała firma „Usługi Hydrauliczne” Jacek Królik.   Zarząd  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje,…

Czytaj dalej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że ogłasza  Konkurs ofert na roboty elektryczne w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni. 1. Wykonanie remontu 6 tablic głównych budynku polegających na:…

Czytaj dalej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że ogłasza  Konkursu ofert na wymianę piasku w 8 piaskownicach o średnicy 3 m, mieszczących się na placach zabaw należących do MSM w…

Czytaj dalej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że ogłasza  Konkurs ofert na roboty hydrauliczne (wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji) w budynkach nr 8 ul. Milionowa 102 (dwuklatkowy),…

Czytaj dalej

KONKURS OFERT NA WYKONANIE REMONTU DACHÓW: wraz z wymianą wyłazów dachowych i montażem nasad kominowych tzw. turbowentów oraz z wymianą papy w  wiatrołapach w blokach nr 1…

Czytaj dalej

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż niżej wymienione firmy, na podstawie złożonych najkorzystniejszych ofert zostały zaproszone do dalszych negocjacji cenowych.             Podstawowym kryterium, którym kierował się Zarząd…

Czytaj dalej

EDIT: 02.03.2022r. Zarząd MSM informuje, że został wybrany wykonawca do naprawy nawierzchni bitumicznej na drogach wewnętrznych naszego Osiedla, będących własnością MSM. Prace zostaną wykonane niezwłocznie, przy sprzyjających…

Czytaj dalej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że ogłasza  Konkurs ofert na roboty hydrauliczne – wymiana poziomów zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji wraz z wyprowadzeniem zaworów pionowych z komórek lokatorskich…

Czytaj dalej

10/30