Ogłoszenia

Komunikat Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związkuz panującą sytuacją związaną z Coronawirusem oraz obowiązującym zakazem zgromadzeń publicznych, wskazuje że Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w…

Czytaj dalej

Młodzieżowa  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łodzi, ul Milionowa 68ogłasza konkurs ofert  na:  Sprzątanie terenów  osiedla 23.172 m2, stanowiących własność Spółdzielnimiędzy innymi: codzienne sprzątanie osiedla w tym pergoli,  koszenie…

Czytaj dalej

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 92-334 Łódź, ul. Milionowa 68 zaprasza do składania ofert na wymianę piasku w 9 piaskownicach znajdujących się na placach zabaw będących w zasobach MSM.…

Czytaj dalej

    Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 92-334 Łódź, ul. Milionowa 68 zaprasza do składania ofert na prace instalacyjno- sanitarne polegające na wymianie zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych w…

Czytaj dalej

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi informuje, że  w wyniku analizy  ofert  złożonych na usługi przeglądów technicznych zostały wybrane niżej podane Firmy: kontrola stanu technicznego przewodów kominowych…

Czytaj dalej

16 października 2019 r. Rada Miejska Łodzi podjęła szereg uchwał wprowadzających zmiany w odbiorze odpadów komunalnych Najważniejsza i najdotkliwsza dla mieszkańców miasta  to Uchwała Nr XV/643/19, nakładająca…

Czytaj dalej

Segregowanie odpadów komunalnych jest obowiązkowe !!! Poniżej zamieszczamy kolorową ulotkę, która obrazowo pokazuje jak segregować odpady Jak segregować odpady (pdf) http://www.uml.lodz.pl/odpady www.czystemiasto.uml.lodz.pl GDZIE ODDAĆ BEZPŁATNIE ODPADY PO…

Czytaj dalej

Poniżej Rada Nadzorcza zamieszcza informacje o swojej działalności: Spółdzielnia 2019 .

Ochrona danych osobowych.

10/16