Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu: 
Paweł Jabłoński

Pełnomocnicy Zarządu:

  1. Wiesława Kunikowska
  2. Halina Rajska