SKŁAD RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi wybranej w dniu 13.06.2017r. RN:

 1. Mirosław Wojciechowski – przewodniczący,
 2. Roman Graczyk – z-ca przewodniczącego,
 3. Waldemar Olczyk – sekretarz,
 4. Jadwiga Gałka – członek,
 5. Monika Potapow – członek,
 6. Zbigniew Fedorowicz – członek,
 7. Marian Borkowski – członek,


Rada Nadzorcza SM im. Mieszka I w Łodzi informuje, że w sprawach dotyczących funkcjonowania naszej Spółdzielni (wszelkich uwag, problemów, wniosków, propozycji, skarg i zażaleń) przyjmują członkowie Rady Nadzorczej na dyżurach Rady pełnionych w godz. 17.00- 18.00 w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 4).

TERMINY DYŻURÓW RADY NADZORCZEJ SM IM. MIESZKA I W ŁODZI W II PÓŁROCZU 2020r.

 • 21 STYCZEŃ
 • 18 LUTY
 • 24 MARZEC
 • 21 KWIECIEŃ
 • 19 MAJ