Archiwa autora: Spółdzielnia

Komunikat Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związkuz panującą sytuacją związaną z Coronawirusem oraz obowiązującym zakazem zgromadzeń publicznych, wskazuje że Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w…

Czytaj dalej

 UPDATE 06.07.2020 Zarząd  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Konkurs ofert na sprzątanie osiedla wygrała firma  „MONIKA” Tomasz Pabin. Młodzieżowa  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łodzi, ul Milionowa 68ogłasza konkurs…

Czytaj dalej

 UPDATE 06.07.2020 Zarząd  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że do Konkursu ofert na wymianę piasku w piaskownicach nie przystąpiła żadna firma.   Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 92-334 Łódź, ul.…

Czytaj dalej

    Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 92-334 Łódź, ul. Milionowa 68 zaprasza do składania ofert na prace instalacyjno- sanitarne polegające na wymianie zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych w…

Czytaj dalej

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi informuje, że  w wyniku analizy  ofert  złożonych na usługi przeglądów technicznych zostały wybrane niżej podane Firmy: kontrola stanu technicznego przewodów kominowych…

Czytaj dalej

16 października 2019 r. Rada Miejska Łodzi podjęła szereg uchwał wprowadzających zmiany w odbiorze odpadów komunalnych Najważniejsza i najdotkliwsza dla mieszkańców miasta  to Uchwała Nr XV/643/19, nakładająca…

Czytaj dalej

Segregowanie odpadów komunalnych jest obowiązkowe !!! Poniżej zamieszczamy kolorową ulotkę, która obrazowo pokazuje jak segregować odpady Jak segregować odpady (pdf) http://www.uml.lodz.pl/odpady www.czystemiasto.uml.lodz.pl GDZIE ODDAĆ BEZPŁATNIE ODPADY PO…

Czytaj dalej

Poniżej Rada Nadzorcza zamieszcza informacje o swojej działalności: Spółdzielnia 2019 .

Ochrona danych osobowych.

10/16